Producten

      WellisAir gebruikt een nieuwe technologie die vervuilende stoffen verwijdert met structuren die vergelijkbaar zijn met die van het Coronavirus COVID-19 dankzij hydroxylradicalen, met een efficiëntie van 99%.

Het Wellisair-apparaat, ontworpen in Barcelona door biomedisch ingenieur Pere Monagas, wordt al op grote schaal gebruikt in ziekenhuizen in China, Vietnam, Thailand en Zuid-Korea. Het verwijdert verontreinigende stoffen uit lucht en oppervlakken, zonder enig risico voor de menselijke gezondheid. Het Wellisair-apparaat maakt desinfectie tegen virussen zoals COVID-19 mogelijk met een efficiëntie van bijna 99%.

    

Het apparaat maakt gebruik van een nieuwe ontwrichtende, innovatieve en gepatenteerde technologie die erin slaagt om hydroxylradicalen (OH) te genereren en efficiënt te ontwikkelen die, door middel van het Advanced Oxidation Process (POA), pathogene micro-organismen en vluchtige organische verbindingen (VOC's) elimineren. Hydroxylradicalen (OH) in voldoende concentraties vervullen biocidale functies in virussen, bacteriën, allergenen en schimmels, en breken organische verbindingen in de lucht af tot minerale vormen of onschadelijke organische verbindingen.
De OH-radicaal is de belangrijkste natuurlijke oxidant in de troposferische chemie. In de atmosfeer wordt het vaak een "detergent" genoemd, omdat het reageert met veel vervuilende stoffen en het reinigingsproces start. Evenzo speelt het een belangrijke rol bij de eliminatie van broeikasgassen zoals kooldioxide, methaan en ozon.